top3
top2
top1
Top 4

การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ติดต่อเรา

การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 5 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์: 021414699, 021411302-9 | โทรสาร: 021438676

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แผนที่

แผนที่

Google Map