top3
top2
top1
Top 4

การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งที่ 1134/ 2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เรื่องคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO)
คำสั่งที่ 1134/ 2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เรื่องคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO)

คำสั่งที่ 1134/ 2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เรื่องคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO)

เอกสารแนบ


CKO_58
CKO_58
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 0.26 Mbดาวน์โหลด: 211 ครั้ง