top3
top2
top1
Top 4

การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ (KM Team)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ (KM Team)

คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 338/2561 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ (KM Team)  ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อทำแผน กไหนดแนวทาง ส่งเสริมสนับสนุน ติดตามผลประเมินการจัดการองค์ความรู้ในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เอกสารแนบ


Pages from คำสั่ง km team 2561
Pages from คำสั่ง km team 2561
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 0.04 Mbดาวน์โหลด: 319 ครั้ง