top3
top2
top1
Top 4

การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2563

รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2563

รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2562

รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2562

รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2562

รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2562

รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2561

รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2561

รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2561

รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2561

รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2561

รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2561

รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2560

รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2560

รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2560

รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2560