top3
top2
top1
Top 4

การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวองค์ความรู้

ทช. ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ (KM TEAM) ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 โดยมีนายทนุวงศ์ แสงเทียน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางชายฝั่งและป่าชายเลน เ..

อ่านต่อ
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจั..

1. การรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการควา..