top3
top2
top1
Top 4

การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR การจัดการองค์ความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวองค์ความรู้

ทช. ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ (KM TEAM) ครั้งที่ 1 /2562 โดยมีนายทนุวงศ์ แสงเทียน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางชายฝั่งและป่าชายเลน เป็นประธ..

อ่านต่อ
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจั..

1. การรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการควา..

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ทช. ครั้งที่ 1/2559

15 มกราคม 2559 นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉ..

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ทช. ครั้งที่ 2/2559

8 กุมภาพันธ์ 2559 นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชา..

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ทช. 3/2559

5 กรกฎาคม 2559 นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉ..