รูปเกาะกระ

หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ทรัพยากรสัตว์ป่า

บัญชีรายชื่อชนิดนก สถานะประชากร ชนิดอาหาร และสถานภาพทางการอนุรักษ์

ลำดับ

ครอบครัว

ชนิด

ชื่อสามัญ

ชื่อไทย

Guild

IUCN

1

FREGOTIDAE

Fregata andrewsi  

CHRISTMAS ISLAND FRIGATEBIRD

นกโจรสลัดเกาะคริสตEาส

c

W

CE

2

ARDEIDAE

Ardeola bacchus  

CHINESE   POND   HERON

นกยางกรอกพันธุEีน

c

W

_

3

ARDEIDAE

Egretta eulophotes  

CHINESE EGRET

นกยางจีน

c

W

EN

4

ARDEIDAE

Egretta garzetta  

LITTLE EGRET

นกยางเปีย

c

W

_

5

ARDEIDAE

Butorides striatus  

LITTLE HERON

นกยางเขียว

c

W

_

6

ARDEIDAE

Ixobrychus sinensis  

YELLOW BITTERN

นกยางไฟหัวดำ

c

R

_

7

ACCIPITRIDAE

Haliastur indus  

BRAHMINY KITE

เหยี่ยวแดง

c

R

_

8

ACCIPITRIDAE

Accipiter gularis  

JAPANESE SPARROWHAWK

เหยี่ยวนกเขาพันธุEี่ปุ่น

c

W

_

9

ACCIPITRIDAE

Haliaeetus leucogaster  

WHITE-BELLIED SEA EAGLE

นกออก

c

R

NT

10

LARIDAE

Sterna sumatrana  

BLACK-NAPED TERN

นกนางนวลแกลบท้ายทอยดำ

c

R

NT

11

LARIDAE

Sterna saundersi

SAUNDERS'TERN

นกนางนวลแกลบน้ำเค็ม

c

W

_

12

COLUMBIDAE

Ducula  bicolor   

PIED IMPERIAL PIGEON

นกลุมพูขาว

f

R

_

13

COLUMBIDAE

Caleoenas nicobarica  

NICOBAR PIGEON

นกชาปีไหน

i

R

VU

14

CUCULIDAE

Eudynamys scolopacea

ASIAN KOEL

นกกาเหว่า

c

R

_

15

STRIGIDAE

Tyto alba  

BARN OWL

นกแสก

c

R

NT

16

APODIDAE

Aerodramus fuciphagus  

GERMAIN'S   SWIFTLET

นกแอ่นกินรัง

i

R

_

17

APODIDAE

Hemiprocne longipennis  

GREY-RUMPED TREESWIFT

นกแอ่นฟ้าตะโพกสีเทา

i

R

_

18

APODIDAE

Apus  nipalensis     

HOUSE SWIFT

นกแอ่นบ้าน

i

R

_

19

HIRUNDINIDAE

Hirundo rustica  

BARN SWALLOW

นกนางแอ่นบ้าน

i

WV

_

20

MOTACILLIDAE

Motacilla cinerea  

GREY WAGTAIL

นกเด้าลมหลังเทา

i

WV

_

21

SYLVIIDAE

Phylloscopus tenellipes  

PALE - LEGGED LEAF  WARBLER

นกกระจิEขาสีเนื้อ

i

WV

_

22

SYLVIIDAE

Phylloscopus borealis  

ARCTIC WARBLER

นกกระจิEขั้วโลกเหนือ

i

WV

_

23

MUSCICAPIDAE

Muscicapa dauurica  

ASIAN BROWN FLYCATCHER

นกจับแมลงสีน้ำตาล

i

WV

_

24

LANIIDAE

Lanius cristatus   

BROWN SHRIKE

นกอีเสือสีน้ำตาล

i

WV

_

25

LANIIDAE

Lanius tigrinus  

TIGER SHRIKE

นกอีเสือลายเสือ

i

WV

_

26

STURNIDAE

Sturnus sturninus  

PURPLE-BACKED STARLING

นกกิ่งโครงแกลบหลังม่วงดำ

f

WV

_

 

หมายเหตุ  สถานะประชากรอ้างอิงตาม Lekagul and Round(1991)

 

 WV =นกอพยพหนีหนาวที่พบได้ทั่วไป (Common Winter Visiter)

 R  =นกประจำถิ่นที่พบได้ทั่วไป (Common  resident)

 NT = กลุ่มที่ใกล้ถูกคุกคาม (Near threatened)

 

CE= ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered)

EN=ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered)

VU=มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable)

 

i = กลุ่มกินแมลง  

c = กลุ่มนกกินสัตว์มีกระดูกสันหลังและปลา 

f = กลุ่มนกกินผลไม้