ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล

QR กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล

ข่าวกิจกรรม

อบรมระบบฐานข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
อบรมระบบฐานข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน จัดอบรมระบบฐานข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กองแผนงาน โดยมีผู้เข้าอบรมจากเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลฯ รวม 30 คน

รูปบรรยากาศการอบรม

 
 

เอกสารแนบ


TEST
TEST
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 18.33 Mbดาวน์โหลด: 377 ครั้ง