ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล

QR กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล

เอกสารเผยแพร่

เทคนิคในการเตรียมและเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ทะเล

เทคนิคในการเตรียมและเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ทะเล

พิพิธภัณฑ์เพื่อการอนุรักษ์กับบทบาทของชุมชนบ้านป่าคลอก

พิพิธภัณฑ์เพื่อการอนุรักษ์กับบทบาทของชุมชนบ้านป่าคลอก

ตัวอย่างปลิงทะเลในพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล

ตัวอย่างปลิงทะเลในพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล

ตัวอย่างปลาหมึกในพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล

ตัวอย่างปลาหมึกในพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล

ตัวอย่างต้นแบบชนิดใหม่ของโลกในพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล

ตัวอย่างต้นแบบชนิดใหม่ของโลกในพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล

พิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล

พิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล