ปักไม้ไผ่
GIS ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยกรทางทะเลและชายฝั่ง
มาเป็นเครือข่ายรักษ์ทะเลกันเถอะ
ป่าชายเลน
ทะเลและชายฝั่ง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

QR กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่สำรวจบริเวณหาดแสงจันทร์ หาดแม่รำพึง หาดสวนสน หาดแหลมสน ปากน้ำประแสร์ ทุ่งโปรงทอง และหาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด) เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง และธรณีสัณฐานชายฝั่ง
ลงพื้นที่สำรวจบริเวณหาดแสงจันทร์ หาดแม่รำพึง หาดสวนสน หาดแหลมสน ปากน้ำประแสร์ ทุ่งโปรงทอง และหาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด) เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง และธรณีสัณฐานชายฝั่ง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านธรณีวิทยา (นายนิรันดร์ ชัยมณี) และทีมนักวิชาการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่สำรวจบริเวณหาดแสงจันทร์ หาดแม่รำพึง หาดสวนสน หาดแหลมสน ปากน้ำประแสร์ ทุ่งโปรงทอง และหาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด) เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง และธรณีสัณฐานชายฝั่ง ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผลการสำรวจพบว่า ด้านทิศตะวันตกมีสถานภาพชายฝั่งสมดุลแล้ว ซึ่งมีความแตกต่างกับสถานภาพชายฝั่ง ด้านทิศตะวันออกที่ยังมีโครงสร้างป้องกันชายฝั่งหลากหลาย มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือปรับปรุงซ่อมแซมหลายครั้ง หาดแม่รำพึง - แหลมแม่พิมพ์ สภาพชายหาดมีสถานภาพสมดุล ไม่พบการกัดเซาะชายฝั่งในช่วงฤดูกาลนี้ บริเวณดังกล่าวยังพบโครงสร้างริมชายฝั่ง ได้แก่ เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง (บริเวณท่าเรือบ้านเพ) เขื่อนหินทิ้งริมชายฝั่ง เชื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำ และกำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด และบริเวณปากน้ำประแสร์เป็นพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทตะกอนริมชายฝั่งจากตะกอนทรายเป็นทรายปนโคลน  และเป็นตะกอนโคลนในที่สุดที่บริเวณทุ่งโปรงทอง จากผลการสำรวจทำให้พบว่า พื้นที่บริเวณ หาดแม่รำพึง หาดสวนสน หาดแม่พิมพ์ หาดแหลมสนเป็นพื้นที่ที่มีการสะสมตัวที่ได้รับอิทธิิพลจากคลื่น (wave dominated) แต่ในบริเวณปากแม่น้ำประแสร์ไปจนถึงทุ่งโปรงทอง เป็นพื้นที่ที่มีการสะสมตัวที่ได้รับอิทธิพลมาจากระดับน้ำทะเลขึ้นลง (tide dominated) ส่งผลให้ตะกอนที่พบบริเวณริมชายฝั่งมีลักษณะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด

ภาพประกอบ