ปักไม้ไผ่
ปักไม้ไผ่
มาเป็นเครือข่ายรักษ์ทะเลกันเถอะ
ป่าชายเลน
ทะเลและชายฝั่ง

กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง

QR กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

กบช. ลงตรวจสอบและติดตามพื้นที่ชายฝั่ง จ.นครศรีธรรมราช หลังพายุปาปึก
กบช. ลงตรวจสอบและติดตามพื้นที่ชายฝั่ง จ.นครศรีธรรมราช หลังพายุปาปึก

 นายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง (กบช.) พร้อมด้วย นักธรณีวิทยาและวิศวกรโยธา ได้ลงตรวจสอบและติดตามพื้นที่ตลอดแนวแนวชายฝั่ง บริเวณแหลมตะลุมพุก ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จนถึงเขต อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช โดยเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์พายุปาบึกเคลื่อนตัวผ่าน พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่กัดเซาะเล็กน้อย เนื่องจากแนวชายบริเวณฝั่งดังกล่าว เป็นพื้นที่ที่มีโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในรูปแบบเขื่อนหินทิ้ง (Revetment) เกือบตลอดแนว และบางพื้นที่พบการสะสมตัวของตะกอนทรายหลังแนวโครงสร้าง โดยเฉพาะบริเวณท่าเทียบเรือประมง อ.ปากพนัง เนื่องจาก คลื่นซัดชายฝั่ง (Storm surge) ได้นำพามวลทรายเข้ามาสะสมตัวบนแนวชายฝั่ง หลังจากการสลายตัวของคลื่น จากสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง ปี 2560 พื้นที่ชายฝั่งทั้ง 2 อำเภอ มีระยะทางตามแนวชายฝั่งประมาณ 103 กม. แบ่งเป็นพื้นที่ไม่กัดเซาะประมาณ 58 กม. พื้นที่กัดเซาะประมาณ 45 กม. (มีการดำเนินการแก้ไขแล้วประมาณ 32 กม. และยังไม่ได้แก้ไขประมาณ 13 กม.) และนอกจากนี้ ความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณแนวชายฝั่ง ส่วนใหญ่เป็นการหักหรือโค่นล้มของต้นสนเป็นระยะๆ ตลอดแนวชายฝั่ง และความเสียหายของสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ชิดหรือล่วงล้ำแนวชายฝั่ง

ภาพประกอบ