ปักไม้ไผ่
ปักไม้ไผ่
มาเป็นเครือข่ายรักษ์ทะเลกันเถอะ
ป่าชายเลน
ทะเลและชายฝั่ง

กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง

QR กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กบช. เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ธรณีพิบัติภัยในประเทศไทย ปี 2562”

วันที่ 16 ส.ค. 2562 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ธรณีพิบัติภัยในประเทศไทย ปี 2562” ณ ห้องบอลรูม ..

อ่านต่อ
กบช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำกฎกระทรวงเพื่อก..

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 กองบริหารหารจัดการพื้นที่ชาย..

กบช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมรับฟังความคิดต่อ (ร่าง) แ..

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่..

กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง(กบช.)จัดอบรมหลักสูตร การเขียนเอกสารวิชาก..

กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง(กบช.)จัดอบรมหลักสูตร..