ปักไม้ไผ่
ปักไม้ไผ่
มาเป็นเครือข่ายรักษ์ทะเลกันเถอะ
ป่าชายเลน
ทะเลและชายฝั่ง

กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง

QR กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

กบช. ลงตรวจสอบและติดตามพื้นที่ชายฝั่ง จ.นครศรีธรรมราช หลังพายุปาปึก

กบช. ลงตรวจสอบและติดตามพื้นที่ชายฝั่ง จ.นครศรีธรรมราช หลังพายุปาปึก ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562

อ่านต่อ
กบช. เร่งติดตามสถานการณ์ชายฝั่งตะวันออก หลังอิทธิพล ‘ปาบึก'

กบช. เร่งติดตามสถานการณ์ชายฝั่งตะวันออก หลังอิทธิพ..

กบช. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ..

ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะ..

กบช.ร่วมประชุมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏ..

กบช.ร่วมประชุมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปร..

กบช. ติดตามความคืบหน้าโครงการถ่ายเททรายปัตตานี

วันที่ 27 พ.ย. 61 ผอ.กบช. ผอ.สบทช.7 ผอ.สบทช.10 ผอ...