ปักไม้ไผ่
ปักไม้ไผ่
มาเป็นเครือข่ายรักษ์ทะเลกันเถอะ
ป่าชายเลน
ทะเลและชายฝั่ง

กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง

QR กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ตาม ม.21 แห่ง พ.ร.บ ทช.ฯ

เมื่อวันที่ วันที่ 26-28 เม.ย. 62 กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ตาม ม.21 แห่ง พ.ร.บ ทช.ฯ

อ่านต่อ
กบช. เข้าร่วมกับสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เพื..

กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง โดยนักธรณีวิทยา นักว..

กบช. ลงตรวจสอบและติดตามพื้นที่ชายฝั่ง จ.นครศรีธรรมราช หลังพายุปาปึก

กบช. ลงตรวจสอบและติดตามพื้นที่ชายฝั่ง จ.นครศรีธรรม..

กบช. เร่งติดตามสถานการณ์ชายฝั่งตะวันออก หลังอิทธิพล ‘ปาบึก'

กบช. เร่งติดตามสถานการณ์ชายฝั่งตะวันออก หลังอิทธิพ..