ปักไม้ไผ่
ปักไม้ไผ่
มาเป็นเครือข่ายรักษ์ทะเลกันเถอะ
ป่าชายเลน
ทะเลและชายฝั่ง

กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง

QR กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง

กิจกรรม

กบช. สำรวจสถานภาพชายฝั่ง อ.ละแม จ.ชุมพร

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ทีมวิชาการกองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง (กบช.)ลงพื้นที่สำรวจสถานภาพชายฝั่ง ตั้งแต่บริเวณบ้านหนองบัว ต.สวนแตง ถึงบริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร

อ่านต่อ
กบช. สำรวจสถานภาพชายฝั่งเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 2 มิถุนายน 2562 ทีมวิชาการกองบริหารจัดการพื..

กบช. สำรวจสถานภาพชายฝั่งเกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ทีมวิชาการกองบริหารจัดการพื..

กบช. ลงสำรวจ ติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเล ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ...

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ทีมวิชาการ กองบริหารจัดการพ..

กบช. ลงพื้นที่สำรวจสถานภาพชายฝั่ง บริเวณอ่าวฉลอง ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก..

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการพ..