ปักไม้ไผ่
ปักไม้ไผ่
มาเป็นเครือข่ายรักษ์ทะเลกันเถอะ
ป่าชายเลน
ทะเลและชายฝั่ง

กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง

QR กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง

กิจกรรม

กบช. เร่งติดตามสถานการณ์ชายฝั่งตะวันออก หลังอิทธิพล ‘พายุปาบึก'

กบช. เร่งติดตามสถานการณ์ชายฝั่งตะวันออก หลังอิทธิพล ‘พายุปาบึก' เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562

อ่านต่อ
่กบช. ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามและประเมินผลระดับตะกอนหล..

่กบช. ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามและป..

กบช เข้าร่วมประชุม แผนงาน/โครงการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ

กบช เข้าร่วมประชุม แผนงาน/โครงการ ชี้แจงรายละเอียด..

กบช. ลงพื้นที่สำรวจการเปลี่ยนแปลงสภาพ แนวชายฝั่ง สภาพโครงสร้างป้องกั..

กบช. ลงพื้นที่สำรวจการเปลี่ยนแปลงสภาพ แนวชายฝั่ง ..

กบช. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร กลยุทธ์เชิงปฏิบัติในก..

กบช. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร ก..

กบช.ลงพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามและประเมินผลระดับตะกอนหลัง..

กบช.ลงพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามและประ..

กบช. ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งในพื้นที่ ตำบลคลอง..

กบช. ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั..