ปักไม้ไผ่
ปักไม้ไผ่
มาเป็นเครือข่ายรักษ์ทะเลกันเถอะ
ป่าชายเลน
ทะเลและชายฝั่ง

กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง

QR กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง

กิจกรรม

กบช. ลงสำรวจพื้นที่บริเวณฟาร์มทะเลตัวอย่าง ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พื้นที่ ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งลงสำรวจพื้นที่บริเวณฟาร์มทะเลตัวอย่าง ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พื้นที่ ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เพื่อติดตามตรวจสอบ ..

อ่านต่อ
กบช. สำรวจพื้นที่แนวชายฝั่ง บริเวณบ้านท่านุ่น ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ..

ในวันที่ 1 ส.ค. 2562 ทีมนักวิชาการกองบริหารจัดการพ..

กบช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการจัดทำกฎกระทรวงเพื่อก..

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 กองบริหารหารจัดการพื้นที่ชา..

กบช. ร่วมกับสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สบทช.5..

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ทีมวิชาการกองบริหารจัดการพื..