ปักไม้ไผ่
ปักไม้ไผ่
มาเป็นเครือข่ายรักษ์ทะเลกันเถอะ
ป่าชายเลน
ทะเลและชายฝั่ง

กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง

QR กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง

กิจกรรม

กบช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปักไม้ไผ่ จ.ปัตตานี งบประมาณปี 2562

กบช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปักไม้ไผ่ จ.ปัตตานี งบประมาณปี 2562 ในวันที่ 13 ก.พ. 2562

อ่านต่อ
กบช. ร่วมกับ สบทช. 2 เดินหน้าจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ม.21 พื้นที่ ..

กบช. ร่วมกับ สบทช. 2 เดินหน้าจัดประชุมรับฟังความค..

กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง จัดประชุมหารือกรอบแนวทางการบริหารจัดการพ..

กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง จัดประชุมหารือกรอบแน..

กบช. เร่งติดตามสถานการณ์ชายฝั่งตะวันออก หลังอิทธิพล ‘พายุปาบึก'

กบช. เร่งติดตามสถานการณ์ชายฝั่งตะวันออก หลังอิทธิพ..

่กบช. ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามและประเมินผลระดับตะกอนหล..

่กบช. ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามและป..

กบช เข้าร่วมประชุม แผนงาน/โครงการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ

กบช เข้าร่วมประชุม แผนงาน/โครงการ ชี้แจงรายละเอียด..