ปักไม้ไผ่
GIS ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยกรทางทะเลและชายฝั่ง
มาเป็นเครือข่ายรักษ์ทะเลกันเถอะ
ป่าชายเลน
ทะเลและชายฝั่ง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

QR กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

กิจกรรม

กอช. สำรวจพื้นที่เตรียมประกาศมาตรา 21 ระบบหาดควนกลาง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่ง ลงสำรวจพื้นที่ชายฝั่งระบบหาดหาดควนกลาง (T7E208) ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

อ่านต่อ
กอช. สำรวจพื้นที่เตรียมประกาศมาตรา 21 ระบบหาดหาดแหลมสิงห์ จังหวัดภูเก็..

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่..

กอช. สำรวจพื้นที่เตรียมประกาศมาตรา 21 ระบบหาดในหาน จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่..

กอช. สำรวจพื้นที่ตามประกาศมาตรา 21 ระบบหาดคลองโขง จังหวัดกระบี่

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2564 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทาง..

กอช. สำรวจโครงการฯ ประกอบการพิจารณากลั่นกรองประจำปีงบฯ 2566

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ทีมนักวิชาการกองอนุรักษ์ทร..

กอช. สำรวจโครงการฯ ประกอบการพิจารณากลั่นกรองประจำปีงบฯ 2566

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ทีมนักวิชาการกองอนุรักษ์ทร..

กอช. สำรวจโครงการฯ ประกอบการพิจารณากลั่นกรองประจำปีงบฯ 2566

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ทีมนักวิชาการกองอนุรักษ์ทร..