ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ข่าวสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ข่าวสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 มิถุนายน  2563 ที่ห้องส่งใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวง ทส. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามิน
ทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรในครั้งนี้ด้วย

รมว.ทส. ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา  รมว.ทส. เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องที่ จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2563 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. พร้อมด้วยนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้บริหารระดับสูงในสังกัด ทส. ร่วมลงพื้นที่ในการนี้ รัฐมนตรี ทส. ได้รับฟังการรายงานสถานการณ์ด้านการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า​ จากกรมป่าไม้ และรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติน้ำตกธารเสด็จ จากกรมอุทยานฯ​ พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับหน่วยงานในพื้นที่​ โอกาสเดียวกันนี้​ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอภิชัย​ เอกวนากุล​ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน​ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย​ ณ โรงแรมสันธิญา​ เกาะพะงัน​ รีสอร์ท​ แอนด์​ สปา จ.สุราษฎร์ธานี

เต่าตนุรังที่ 5 ฟักที่ อ.เกาะสมุย

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของโรงแรมบันยันทรี เกาะสมุย ให้ทำการตรวจสอบหลุมไข่เต่าที่ขึ้นมาวางไข่เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 จากการตรวจสอบพบว่า ทรายบริเวณหลุมไข่ยุบลง เจ้าหน้าที่จึงทำการขุดหลุมภายในพบลูกเต่าที่ฟักแล้ว 36 ตัว ตาย 2 ตัว และเป็นไข่ที่ไม่ฟักอีก 68 ฟอง สำหรับลูกเต่าที่ฟักได้ทำการเกลี่ยทรายบริเวณปากหลุมช่วยให้ลูกเต่าคลานขึ้นจากหลุมลงสู่ทะเลได้ง่ายขึ้น

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลด

NKH_1
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 1.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 104
NKH_2
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 1.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 98