ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี

ศวทก. สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี

วันที่ 14 - 18 ธันวาคม 63 กลุ่มสมุทรศาสตร์ฯ ดำเนินการออกสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่งโครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลบริเวณจังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี รวม 24 สถานี ผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดได้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล มีค่าสรุปดังนี้

- ความลึกน้ำ 3.1 – 10.3 เมตร

- ความโปร่งแสง 1.0 – 4.5 เมตร

- อุณหภูมิน้ำ 26.0 – 28.0 องศาเซลเซียส 

- ความเค็ม 25 - 31 ppt

- ความเป็นกรดด่าง 8.15 - 8.21

- ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 4.95 – 7.85 mg/L 

จากนั้นเก็บรวบรวมตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเลเพื่อวิเคราะห์
ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารอื่นๆ ในห้องปฏิบัติการต่อไป