ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก.ออกสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่ง บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช

ศวทก.ออกสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่ง บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 63 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ดำเนินการออกสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่งบริเวณชายฝั่งและปากแม่น้ำจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดได้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล มีค่าโดยสรุปดังนี้

- ความลึกน้ำ 0.6 – 11.5 เมตร

- ความโปร่งแสง 0.2 – 6.4 เมตร

- อุณหภูมิน้ำ 27.9 – 29.2 องศาเซลเซียส

- ความเค็ม 11.3 – 30.5 psu.

- ความเป็นกรดด่าง 7.5 – 8.3

- ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 4.6 – 7.3 mg/L

จากนั้นเก็บรวบรวมตัวอย่างน้ำทะเลเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารในห้องปฏิบัติการต่อไป