ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 3 ประจำปี 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 3 ประจำปี 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ของ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (จังหวัดชุมพร) 
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 3 ประจำปี 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.42 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 130