ข่าวประชาสัมพันธ์

โครการประเมินสถาณการณ์ปะการังฟอกขาว โรคและภูมิคุ้มกันแนวปะการังอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โครการประเมินสถาณการณ์ปะการังฟอกขาว โรคและภูมิคุ้มกันแนวปะการังอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โครการประเมินสถาณการณ์ปะการังฟอกขาว โรคและภูมิคุ้มกันแนวปะการังอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ดาวน์โหลด

Coral_climate_64_1
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 156