ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. ลงพื้นที่เกาะเต่าสำรวจปะการังและสัตว์น้ำ

ศวทก. ลงพื้นที่เกาะเต่าสำรวจปะการังและสัตว์น้ำ

วันที่ 26-29 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เดินทางไปราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเก็บข้อมูลปะการังที่ฟื้นฟูโดยการถ่ายภาพ และเก็บข้อมูลปลาในพื้นที่ฟื้นฟู รวมถึงสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ในพื้นที่ฟื้นฟู บนโครงสร้างเหล็กและอิฐบล็อก บริเวณอ่าวลึก ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีดำน้ำลึก ผลการสำรวจเบื้องต้น น้ำทะเลลึกประมาณ 8-10 เมตร อุณหภูมิน้ำ 27 องศาเซลเซียส ทัศนวิสัยใต้น้ำประมาณ 8-10 เมตร จากการเก็บข้อมูลภาพถ่ายปะการังจำนวน 30 แปลง พบว่าปะการังเขากวางเจริญเติบโตได้ดีบนแปลงโครงสร้างเหล็ก ส่วนบนอิฐบล็อกพบปะการังโขดซึ่งมีสภาพเสียหายจากคลื่น ส่วนการเก็บข้อมูลปลาในพื้นที่ฟื้นฟูพบปลาชนิดเด่น ได้แก่  ปลาสลิดหินหูดำ (Pomacentrus alexanderae) ปลาสลิดหินนีออน (Pomacentrus coelestis) ปลาทรายขาวแถบขาว (Scolopsis ciliate) ส่วนสัตว์ในแนวปะการังที่พบดาวแดงหกแฉก (Echinaster luzonica) ทั้งนี้อิฐบล็อกมีการพลิกคว่ำ และโครงสร้างเหล็กทรุดตัวลง เนื่องจากโดนคลื่นลมช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ