ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 4 ประจำปี 2564

รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 4 ประจำปี 2564

รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
งวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประจำเดือน มกราคม 2564

ของ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (จังหวัดชุมพร) 
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 4 ประจำปี 2564
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.51 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 135