ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. สำรวจประมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล จ.สุราษฎร์ธานี

ศวทก. สำรวจประมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 1-5  กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ดำเนินการสำรวจประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล บริเวณเกาะแตน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พื้นที่หญ้าทะเลประมาณ 360 ไร่ พบหญ้าทะเล 1 ชนิดคือ หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides)  เกาะแตนด้านทิศตะวันออกมีปริมาณการปกคลุมของหญ้าทะเลร้อยละ 50 สถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง  ส่วนด้านทิศตะวันตกมีปริมาณการปกคลุมของหญ้าทะเลร้อยละ 70  สถานภาพสมบูรณ์ดี  พบดอก และผลอ่อนของหญ้าทะเล สำหรับสัตว์น้ำชนิดเด่นที่พบบริเวณแหล่งหญ้าทะเล คือ ปลิงทะเลชนิดปลิงดำแข็ง (Holothuria atra) สภาพแวดล้อมทั่วไปคุณภาพน้ำ ความลึก 0.5-1.5 เมตร อุณหภูมิ 29 องศาเซลเซียส ความเค็ม 35 ppt ความเป็นกรด-ด่าง 8.0  พื้นทะเลมีลักษณะเป็นทรายละเอียด ไม่พบขยะทะเลในแหล่งหญ้าทะเล

ดาวน์โหลด

5_2_6
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.69 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 161