ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. ลงพื้นที่สำรวจยี่ห้อสินค้าจากขยะชายหาด

ศวทก. ลงพื้นที่สำรวจยี่ห้อสินค้าจากขยะชายหาด

วันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างยี่ห้อสินค้าจากขยะชายหาดบริเวณ หาดอ่าวทุ่งมะขาม จังหวัดชุมพร หาดสำเร็จ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และหาดปากดวด จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 9 สถานี ผลการสำรวจเบื้องต้นขยะที่พบส่วนใหญ่เป็นจำพวกขวดน้ำพลาสติก หลอด ไฟแช็ก กล่องโฟมใส่อาหาร ถุงพลาสติก ซึ่งตัวอย่างยี่ห้อสินค้าจากขยะชายหาดที่ได้รวบรวมมา จะทำการคัดแยกประเภท และหาแหล่งที่มาต่อไป