ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. ออกสำรวจและตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายาก พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

ศวทก. ออกสำรวจและตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายาก พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ออกสำรวจและตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายาก พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช พบสัตว์ทะเลหายาก 3 ชนิด ได้แก่  โลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) รวมฝูงประมาณ 10 ตัว โดยว่ายน้ำรวมฝูงบริเวณด้านใต้และตะวันตกของเกาะนกเภา โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Neophocaena phocaenoides) รวมฝูงประมาณ 3-4 ตัว และโลมาหลังโหนก (Sousa chinensis) จำนวน 10 ตัว พบโลมาโตเต็มวัย 3 ตัวและลูกโลมา 3 ตัว และวัยรุ่น 4 ตัว บริเวณท่าเรือเอนกประสงค์ดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการตรวจสุขภาพพบว่าโลมาหลังโหนกโดยรวมมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ (body condition score 3/5) จากการเฝ้าสังเกตระยะไกลและภาพถ่าย พบโลมาบริเวณท่าเรืออเนกประสงค์ มีรอยแผลข้างลำตัวด้านขวา โดยเป็นแผลถลอกยาว 2 แผล และแผลหลุมขนาด ประมาณ 2 เซนติเมตร 2 แผล และโลมาวัยรุ่นไม่ทราบเพศที่แน่ชัด มีแผลหลุมขนาดประมาณ 6x4 เซติเมตร บนครีบหลังทั้ง 2 ข้าง นอกจากนี้ยังพบรอยฟันที่ผิวหนังที่เกิดจากพฤติกรรมภายในฝูงตามปกติ (Rake marks) ส่วนโลมาตัวอื่นๆ ในฝูง อัตราการหายใจอยู่ที่ 7 - 10 ครั้งต่อ 5 นาที ขึ้นกับพฤติกรรมของโลมา เสียงและคุณภาพการหายใจปกติ พฤติกรรมที่พบ ได้แก่ ว่ายน้ำ เลี้ยงลูก เกี้ยวพาราสี จับปลากระบอกเป็นอาหาร บริเวณที่พบโลมามีขยะทะเลค่อนข้างน้อย และมีการวางอวนบริเวณชายฝั่งใกล้กับบริเวณที่อยู่อาศัยของโลมา อาจมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของโลมาได้