ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. สำรวจสถานภาพทรัพยากรปะการัง อ.ปะทิว และ อ.ละแม จ.ชุมพร

ศวทก. สำรวจสถานภาพทรัพยากรปะการัง อ.ปะทิว และ อ.ละแม จ.ชุมพร

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ปฏิบัติราชการในพื้นที่ อ.ปะทิว และ อ.ละแม จ.ชุมพร เพื่อสำรวจสถานภาพทรัพยากรปะการัง และสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง โดยวิธีดำน้ำลึก Line-Intercept Transect ผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่าน้ำทะเลลึกประมาณ 3-6 เมตร อุณหภูมิน้ำประมาณ 28 องศาเซลเซียส ความเค็ม 29 ppt ทัศนวิสัยใต้น้ำประมาณ 3-5 เมตร ปะการังกลุ่มเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังวงแหวน(Favia sp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) ปะการังจาน (Turbinariasp.) ปะการังสมองใหญ่ (Symphyllia sp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra sp.) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) ปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora sp.) ปะการังรังผึ้งใหญ่ (Goniastrea sp.)ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) ปะการังกาแล็คซี่ (Galaxea sp.) ปลาที่พบแนวปะการัง ปลาสลิดหินหางขลิบดำ (Chromis tematensis) ปลากะรังบั้ง (Cephalopholis boenak) ปลากะรังลายเส้นฟ้า(Cephulopholis formosa) ปลาสลิดหินเทา (Pomacentrus adelus) ปะการังที่พบเป็นโรคมากที่สุดคือ ปะการังโขด โรคที่ปรากฏบนปะการังเช่น โรคจุดชมพู ส่วนสัตว์ในแนวปะการังที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ ทากเปลือยปุ่มดำขาว (Phyllidiella pustulosa) ปลิงดำ (Holothuria leucospilota) และพบขยะในแนวปะการัง เช่น เศษอวน และเชือก