ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. สำรวจสภาพแวดล้อมทางทะเลและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลพื้นที่ จ.ชุมพร และสุราษฎร์ธานี

ศวทก. สำรวจสภาพแวดล้อมทางทะเลและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลพื้นที่ จ.ชุมพร และสุราษฎร์ธานี

วันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ออกสำรวจสภาพแวดล้อมทางทะเล และเก็บตัวอย่างน้ำทะเลเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์และอุณหภูมิน้ำทะเลรวมทั้งความเป็นกรดของน้ำทะเลในพื้นที่ชายฝั่ง จังหวัดชุมพร และบริเวณเกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ระหว่างการแปรผลจากเครื่อง CTD สำหรับผลการวิเคราะห์ alkalinity และความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ