ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 7 ประจำปี 2564 (เมษายน)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 7 ประจำปี 2564 (เมษายน)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประจำเดือน เมษายน 2564

ของ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (จังหวัดชุมพร) 
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม