ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 8 ประจำปี 2564 (พฤษภาคม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 8 ประจำปี 2564 (พฤษภาคม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ของ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (จังหวัดชุมพร) 
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 8 ประจำปี 2564 (พฤษภาคม)
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.48 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 19