ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 9 ประจำปี 2564 (มิถุนายน)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 9 ประจำปี 2564 (มิถุนายน)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
งวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประจำเดือน มิถุนายน 2564
ของ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (จังหวัดชุมพร) 
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 9 ประจำปี 2564 (มิถุนายน)
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.52 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 44