ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 11 ประจำปี 2564 (สิงหาคม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 11 ประจำปี 2564 (สิงหาคม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
งวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประจำเดือน สิงหาคม 2564
ของ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (จังหวัดชุมพร) 
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 11 ประจำปี 2564 (สิงหาคม)
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.58 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 57