ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรวจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรวจ

ประกาศ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ได้มีโครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

     ซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน 1 โครงการ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ั้งสิ้น 48,085.80 บาท (สี่หมื่นแปดพันแปดสิบห้าบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                           ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564
                                (นางสาวทิพามาศ  อุปน้อย)
​​         ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่่งอ่าวไทยตอนกลาง
​               ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

13
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.21 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 7