ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์

ประกาศ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ได้มีโครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

     ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ด๊อกเตอร์ เพ็ท โดยนางสาวทัศชา เตชะเมธีดล โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ั้งสิ้น 9,700.00 บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                           ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564
                                (นางสาวทิพามาศ  อุปน้อย)
​​         ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่่งอ่าวไทยตอนกลาง
​               ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

14
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.19 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4