ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 12 ประจำปี 2564 (กันยายน)

รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 12 ประจำปี 2564 (กันยายน)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
งวดที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประจำเดือน กันยายน 2564
ของ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (จังหวัดชุมพร) 
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด

รายงานงบทดทอลหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.55 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 73