ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดประกอบรายารบัญชีที่สำคัญของงบทดรอง

รายละเอียดประกอบรายารบัญชีที่สำคัญของงบทดรอง

รายละเอียดประกอบรายารบัญชีที่สำคัญของงบทดทอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง
ชื่อข​หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลด

รายละเอียดประกอบรายารบัญชีที่สำคัญของงบทดทอง ศวทก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 157