ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 1 ประจำปี 2565 (ตุลาคม 2564)

รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 1 ประจำปี 2565 (ตุลาคม 2564)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
ประจำเดือน ตุลาคม 2564
ของ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (จังหวัดชุมพร) 
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ต
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.73 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 175