ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

ประกาศ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ได้มีโครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

     ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอนนาไลน์ติเคิลแลปไซน์ จำกัด (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ั้งสิ้น 16,906.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                           ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
                                   (นายอติชาต  อินทองคำ)
               นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

​​         ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่่งอ่าวไทยตอนกลาง
​               ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

1
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27