ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 2 ประจำปี 2565 (พฤศจิกายน 2564)

รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 2 ประจำปี 2565 (พฤศจิกายน 2564)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
ของ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (จังหวัดชุมพร) 
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.85 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 142