ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 3 ประจำปี 2565 (ธันวาคม 2564)

รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 3 ประจำปี 2565 (ธันวาคม 2564)

รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565
ประจำเดือน ธันวาคม 2564
ของ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (จังหวัดชุมพร)
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธ
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 125