ข่าวประชาสัมพันธ์

เต่ากระขึ้นวางไข่ชายหาดหินกบ อำเภอปะทิว ต้อนรับปีใหม่ 2565

เต่ากระขึ้นวางไข่ชายหาดหินกบ อำเภอปะทิว ต้อนรับปีใหม่ 2565

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ได้รับแจ้งคุณประสบโชค เจียวพ่วง ว่าพบเต่าทะเลขึ้นวางไข่ที่บริเวณหาดหินกบ หมู่ 6 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร ตอนเวลา 13.29 น. จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเต่ากระ ไม่พบเลขไมโครชิพ (แสดงว่าเป็นแม่เต่าใหม่) กระดองยาว 86 เซนติเมตร กว้าง75.3 เซนติเมตร หลุมกว้าง 20 เซนติเมตร โดยแม่เต่าทำหลุมหลอกประมาณ 3- 4 หลุม ใช้เวลาไข่ประมาณ30 นาที ไข่จำนวนมากกว่า 100 ฟอง เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บเลือดเพื่อประเมินสุขภาพและศึกษาทางพันธุกรรม,เก็บเมือกเพื่อศึกษาโปรตีน, ฝังไมโครชิพ (933.076400553766) และติดแถบโลหะ (ซ้าย:TH3827 ขวา: TH 3839) นอกจากนี้ยังได้ทำการปิดล้อมพื้นที่เพื่อให้เต่าฟักในพื้นที่วางไข่ได้อย่างปลอดภัย