ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเทเลอร์เรือยาง ศวทก.151

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเทเลอร์เรือยาง ศวทก.151

ประกาศ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเทเลอร์เรือยาง ศวทก.151 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ได้มีโครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเทเลอร์เรือยาง ศวทก.151 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

     จ้างเหมาซ่อมบำรุงเทเลอร์เรือยาง ศวทก.151 จำนวน 1 คัน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อู่ ศ. การช่าง โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ั้งสิ้น 9,330.00 บาท (เก้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                           ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565
                                  (นางสาวทิพามาศ  อุปน้อย)
​​         ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่่งอ่าวไทยตอนกลาง
​               ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเทเลอร์เรือยาง ศวทก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 21