ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือหางยาว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือหางยาว

ประกาศ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือหางยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ได้มีโครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือหางยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

     จ้างเหมาเรือหางยาว จำนวน 5 เที่ยว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายภูวนาท แก้วออด โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ั้งสิ้น 24,500.00 บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                           ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565
                                  (นางสาวทิพามาศ  อุปน้อย)
​​         ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่่งอ่าวไทยตอนกลาง
​               ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเรือหางยาว
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 19