ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 4 ประจำปี 2565 (มกราคม 2565)

รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 4 ประจำปี 2565 (มกราคม 2565)

รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
งวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565
ประจำเดือน มกราคม 2565
ของ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (จังหวัดชุมพร)
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ม
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.96 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 139