ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 5 ประจำปี 2565 (กุมภาพันธ์ 2565)

รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 5 ประจำปี 2565 (กุมภาพันธ์ 2565)

รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
งวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ของ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (จังหวัดชุมพร)
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.94 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 144