ข่าวประชาสัมพันธ์

เต่าทะเล 5 ชนิดที่พบในประเทศไทย

เต่าทะเล 5 ชนิดที่พบในประเทศไทย

เต่าทะเล 5 ชนิดที่พบในประเทศไทย ได้แก่ เต่าตนุ เต่ากระ เต่าหญ้า เต่าหัวค้อน เต่ามะเฟือง