ข่าวประชาสัมพันธ์

พบม้าน้ำกว่าสิบตัว ในพื้นที่ปลูกหญ้าคาทะเลบริเวณอ่าวทุ่งมหา อ.ปะทิว จ.ชุมพร

พบม้าน้ำกว่าสิบตัว ในพื้นที่ปลูกหญ้าคาทะเลบริเวณอ่าวทุ่งมหา อ.ปะทิว จ.ชุมพร

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) โดยเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่สำรวจและติดตามการออกดอกออกผลของหญ้าคาทะเลที่ปลูกบริเวณอ่าวทุ่งมหา อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร นั้น

โดยสำรวจและติดตามการออกดอกออกผลของหญ้าคาทะเลที่ปลูกบริเวณอ่าวทุ่งมหา อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ติดตามหญ้าที่ปลูกไว้ซึ่งเคยออกดอกเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙  พบว่าหญ้าโดนกัดกินเหลือใบสูงเหนือดินแค่ ๑๐-๒๐ เซนติเมตร บ้างก็แค่เสมอพื้นดิน คาดว่าน่าจะเกิดจากปลาสลิดทะเลและสัตว์น้ำอื่นกัดกิน และยังพบม้าน้ำเข้าอาศัยในแหล่งหญ้ากว่าสิบตัว

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โดย: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)

สังกัด: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (สวพ.)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)