ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานภาพทรัพยากรปะการังบริเวณอ่าวลึก และอ่าวม่วง เกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี

สถานภาพทรัพยากรปะการังบริเวณอ่าวลึก และอ่าวม่วง เกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี

20-24 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล (งานวิจัยปะการัง) ลงพื้นที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อพื้นที่เป้าหมาย ตามแผนงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน รวมทั้งติดตามสถานภาพทรัพยากรทางทะเลบริเวณพื้นที่จัดวางปะการังเทียม นั้น

โดยทำการวางไลน์สำรวจทั้งสองบริเวณ คืออ่าวลึก และอ่าวม่วง อุณหภูมิน้ำ 28 องศาเซลเซียส พื้นที่สำรวจรวม 3,000 ตารางเมตร

สถานภาพทรัพยากรปะการังบริเวณอ่าวม่วง มีปะการังมีชีวิตต่อปะการังตายคิดเป็น 2.57ต่อ1 อยู่ในระดับสมบูรณ์ดีมาก พบเศษปะการังมีชีวิต Live coral fragment ประมาณ 232 ชิ้น

สถานภาพทรัพยากรปะการังบริเวณอ่าวลึก มีปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย คิดเป็น 1ตอ 2 อยู่ในระดับเสียหาย พบเศษปะการังที่มีชีวิต Live coral fragment ประมาณ 457 ชิ้น ปะการังชนิดเด่นของทั้งสองบริเวณได้แก่ ปะการังโขด Porites lutea ปะการังเขากวางแบบกิ่ง Acropora spp. ปะการังดอกกะหล่ำ Pocillopora damicornis ปะการังถ้วยสมอง Lobophyllia sp. ปะการังลายกลีบดอกไม้ Pavona cactus 

ส่วนการติดตามสถานภาพทรัพยากรทางทะเลบริเวณพื้นที่จัดวางปะการังเทียม ได้ทำการเก็บข้อมูล ปะการัง ปลา สัตว์เกาะติดรวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆบริเวณปะการังเทียม โดยวิธีการ จดบันทึก ถ่ายภาพนิ่ง และวิดีโอ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โดย: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)

สังกัด: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (สวพ.)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)