ข่าวประชาสัมพันธ์

ปูแสม...ปูเลนจอมยุ่ง

ปูแสม...ปูเลนจอมยุ่ง

ปูแสม ชอบอยู่ในพื้นที่ลุ่มที่อุดมไปด้วยต้นไม้ล้มลุก ใกล้แหล่งน้ำแต่ว่าน้ำท่วมไม่ถึง