ข่าวประชาสัมพันธ์

รูปทรงปะการัง (Colony shape)

รูปทรงปะการัง (Colony shape)

ปะการังมีรูปทรงต่างๆ ดังนี้ ปะการังก้อน ปะการังแบบกิ่งก้อน ปะการังแบบกิ่งก้าน ปะการังแบบเคลือบ ปะการังแบบแผ่นตั้ง ปะการังแบบแผ่นนอน และปะการังเดี่ยว 

ดาวน์โหลด

รูปทรงปะการัง
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.47 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 84