ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ได้มีโครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

     ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านลิ้มเอี่ยวฮวด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ั้งสิ้น 6,860.00 บาท (หกพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                         ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
                                  (นางสาวทิพามาศ อุปน้อย)
​​         ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่่งอ่าวไทยตอนกลาง
​               ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 11