ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ

ประกาศ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ได้มีโครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

     จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยาบนิสสันชุมพร จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ั้งสิ้น 6,340.45 บาท (หกพันสามร้อยสี่สิบบาทสี่สิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                         ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
                                  (นายอติชาติ  อินทองคำ)
                นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

​​         ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่่งอ่าวไทยตอนกลาง
​               ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.16 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 16